Сите активности

Категории

Добиена препорака, но претстои многу работа во Поглавјето 23

Мрежа 23 денеска организираше експертска работилница по повод Извештајот на Европската комисија за Република Македонија.Генералниот заклучок од дискусијата е во насока дека Извештајот на ЕК ја отсликува реалната состојба во Република Македонија. Значителен напредок е направен во политичките критериуми и Поглавјето 23...

Прочитај повеќе

Објавен е Извештајот во сенка за Поглавето 23 (мај 2016 - јануари 2018)

Извештајот во сенка за Поглавјето 23 ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.

Прочитај повеќе

МЗМП и Асоцијација ЗЕНИТ се вклучија во Мрежа 23

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ се вклучија во мрежата на организации за следење и застапување на политики во Поглавјето 23: правосудството, темелните права и борбата против корупција - Мрежа 23.

Прочитај повеќе

Соопштение на Мрежа 23 за реформите во следењето на комуникациите

Како мрежа на граѓански организации кои се посветени на зачувување и промоција на демократските вредности, владеењето на правото и заштита на човековите права, „Мрежа 23“ изразува загриженост во врска со начинот на кој се спроведува реформата на системот за следење на комуникациите.

Прочитај повеќе

Мрежа 23: 54% од администрацијата смета дека состојбата во правосудството е лоша

Резултатите покажуваат дека 54% од испитаниците во државната администрација сметаат дека состојбата во правосудството во Македонија е лоша, додека само 11% ја оценуваат како добра.

Прочитај повеќе