Сите активности

Категории

Народниот правобранител – помеѓу нормативното и стварното

Се одржа тематска експертска работилница под наслов “Народниот правобранител – помеѓу нормативното и стварното“, на која се дискутираше за низа релевантни прашања поврзани со функционирањето на Народниот правобранител. Работилницата е во рамките на проектот „Мрежа 23+“.

Прочитај повеќе

Потребна е рамнотежа помеѓу приватноста и потребата за следење на комуникациите [истражување]

Објавувањето на политичките „бомби“ во 2015 година укажаа на нелегално следење на телефонските комуникации на политичките и бизнис елити, медиумите и граѓанските активисти. Здружението Женска акција создаде студија за јавна политика, која дава преглед на состојбата и предлага соодветни мерки за спречување на злоупотребите.

Прочитај повеќе

Средба на Мрежа 23 со претставници од Министерството за правда

Претставниците од Министерството за правда дадоа свои мислења во однос на активностите на Мрежата 23, со цел нивно подобрување и изразија поддршка за продлабочување на соработката во иднина.

Прочитај повеќе

Транспарентност и отвореност: Осовременување на судскиот систем во РМ [документ за јавна политика]

Во документот се содржат препораки за унапредување на транспарентноста на судството со конкретни законски предлози, а се опфатени и клучните заклучоци од дијалогот за политики од Мрежа 23+, кој се одржа во април 2017 година. Дел од наодите се потврдени во вториот извештај на експертската група на Прибе.

Прочитај повеќе

Истражување: Кој вработува, општината или партијата?

Истражувањето на ЗИП Институтот „Кој вработува, партијата или општината“ изработено во рамките на проектот Мрежа 23+, покажува дека постојат политички мотивирани вработувања на општинско ниво. Ова не изненадува, со оглед на општата политизација на администрацијата во Република Македонија и високата стапка на невработеност.

Прочитај повеќе