Документи: Темелни права - Човекови права - Право на сопственост

Области

 Судовите: Чувари на јавниот интерес или на поединечни интереси

 •  22 декември 2015
 •  Институт за комуникациски студии
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Домување на Ромите и социјална интеграција во Република Македонија

 •  12 ноември 2014
 •  Initiative for Social Change – InSoC – Skopje
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Посебен извештај за извршениот увид во работата на Центарот за катастар на недвижности Скопје

 •  29 октомври 2009
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи