Одлуки: Темелни права - Слободи - Заштита на лични податоци

Категории

 C-37/20 - Luxembourg Business Registers

  •  22 ноември 2022
  •  ECLI:  ECLI:EU:C:2022:912
  •  ЕУ
  •  Суд
  •  Судска одлука

 C-623/17 - Privacy International

  •  06 октомври 2020
  •  ECLI:  ECLI:EU:C:2020:790
  •  ЕУ
  •  Суд
  •  Судска одлука