Одлуки: Темелни права - Правда - Право да не се суди и казнува два пати во кривичните постапки за истото кривично дело

Категории

 C-857/19 - Slovak Telekom

  •  25 февруари 2021
  •  ECLI:  ECLI:EU:C:2021:139
  •  ЕУ
  •  Суд
  •  Судска одлука