Dokumente: Të drejta themelore - E drejta njerëzore - E drejta për jetën dhe integriteti i personalitetit

 Анализа на кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

 •  13 janar 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 brief nov mreza

 •  15 dhjetor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 analiza sto nudite za mene

 •  05 dhjetor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Извештај од регионално мониторирање

 •  18 nëntor 2016
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 brief okt mreza

 •  10 nëntor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti në hije për Kapitullin 23

 •  16 qershor 2016
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Извештај во сенка за Поглавје 23 - 2016

 •  16 qershor 2016
 •  Neda Çallovska, dr. Voisllav Stojanovski, mr. Aleksandar Jovanovski
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Ky raport i bashkon në përfshirje të përgjithshme dhe të vetme, të gjitha përfundimet, gjetjet dhe rekomandimet që dalin nga ndjekja e sferave të strukturuara në Kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Raporti i hartua në kushte të një krize të thellë politike si rezultat i implementimit jo të suksesshëm të Marrëveshjes së Përzhinës dhe moszbatimit të pikave kryesore lidhur me reformat prioritare që u hartuan në bazë të Raportit të Priebe.

Më shum

 godishen izv pravobranitel 2015

 •  28 mars 2016
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Raport

 Vlada - programa za socijalna zastita 2016

 •  08 janar 2016
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Raport holistik për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë

 •  17 dhjetor 2015
 •  Open the Windows
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport
Dokumente kyçëse
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Marëveshtje për Bashkimin Europian
 • Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian
Shiko të gjithë dokumentet