Документи: Темелни права - Човекови права - Забрана на тортура и нехумано и понижувачко постапување и казнување

Области

 Брошура „Зошто Поглавјето 23 е клуч на пристапувањето кон ЕУ?“

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

 Збирка резимеа на студии на грантистите од Мрежа 23

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Збирка на документи за јавна политика од Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Записник од Завршна конференција на Мрежа 23

 •  10 јули 2015
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Резиме од Завршната конференција на Мрежа 23

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

 Систем на алтернативни мерки, со посебен осврт на состојбата на имплементација во Општина Прилеп

 •  01 јуни 2015
 •  Здружение Центар за стратегии и развој ПАКТИС – Прилеп
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2014

 •  30 март 2015
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Информација - за состојбата на децата на улица

 •  28 февруари 2015
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

 Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, септември, 2013

 •  10 октомври 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, април-мај, 2014

 •  17 јуни 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи