Документи: Со таг Извештај

Области

 Годишен извештај за работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија во 2010 година

 •  01 март 2011
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Годишен извештај за работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци за 2009 година

 •  01 март 2010
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Итни реформски приоритети за Република Македонија
 • Договор за Европската Унија
Види ги сите документи