Клучни документи: Права на граѓаните на ЕУ - Право на слободно движење и престој во Европската унија

Области

Договор за Европската Унија

  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Законодавство

Договор за воспоставување на основните принципи за европска интеграција и создавање на Европската Унија. Овој договор го зема предвид културното, религиозното и хуманитарното наследство и ги создава универзалните вредности.

Преглед на документи

Договор за функционирањето на Европската Унија

  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Законодавство

Договорот за Функционирањето на Европската унија е документ кој навлегува подетално во поединостите околу улогата, политиките и функционирањето на ЕУ и е поделен на седум делови Договорот за функционирањето на Европската унија е основен функционален договор (првично потпишан во Рим во 1958 година, како и Договорот за основање на Европската економска заедница).

Преглед на документи

Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска

  •  Европска комисија
  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Извештај

Документот претставува официјален скрининг (аналитички извештај) за ситуацијата во Република Хрватска за Поглавјето 23 - Правосудство и фундаментални права. Скринингот е објавен во јуни 2007 година.

Преглед на документи