Законодавство на ЕУ и документи за јавна политика за правата на детето

Области

Законодавство на ЕУ и документи за јавна политика за правата на детето

  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Законодавство

Овој документ е компилација од ЕУ законодавство, вклучително и документи за јавна политика, за правата на детето, вклучително и други документи кои имаат релевантност со темата. Исто така, оваа листа ги вклучува и тековните иницијативи на Европската комисија. Директориумот може да се најде на следнава страна: http://eur-lex.europa.eu/collection/eulaw/legislation/recent.html

Преглед на документи