Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска

Области

Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска

  •  Европска комисија
  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Извештај

Документот претставува официјален скрининг (аналитички извештај) за ситуацијата во Република Хрватска за Поглавјето 23 - Правосудство и фундаментални права. Скринингот е објавен во јуни 2007 година.

Преглед на документи