Итни реформски приоритети за Република Македонија

Области

Итни реформски приоритети за Република Македонија

  •  Европска комисија
  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Стратегија / програма

Реформски приоритети на Европската комисија кои треба да бидат исполенти од страна на Република Македонија во областа на владеењето на правото и темелните права, деполитизација на јавната администрација, слобода на изразување и изборни реформи.

Преглед на документи