Заклучоци на Советот за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација - јуни 2015 година

Области

Заклучоци на Советот за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација - јуни 2015 година

  •  Совет на министри на Европската Унија
  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Друго

Заклучоци на Советот за општи работи, усвоени на состанокот во јуни 2015 година.

Преглед на документи