Dokumente: Gjyqësori - Pavarësi

 Partial Reforms and Incomplete Europeanisation

 •  13 tetor 2021
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 izvestaj-od-sledenje-strategija-za-reforma-na-pravosuden-sektor-2020godina

 •  28 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Резултати и недоследности во имплементацијата на Стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 година

 •  20 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Mendim

 Предизвици во решавање на проблемите во граѓанско-правната област

 •  16 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Bulgaria’s Experience in Reforming the Judiciary as a Challenge for EU Membership

 •  13 shtator 2021
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Si të përmirësojmë kulturën juridike në Maqedoni

 •  25 gusht 2021
 •  Natali Petrovska
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

Të gjithë këta faktorë ndikojnë në mënyrën se si do të përpiloheshin vendimet gjyqësore, si dhe cilësia e tyre, e cila është thelbësore për ekzistimin e jurisprudencës që do të ofrojë ushtrimin dhe sigurimin e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe subjekteve të tjera në vend. Cilësia e drejtësisë është një përkushtim i vazhdueshëm dhe afatgjatë i organeve dhe mekanizmave ndërkombëtarë të parashikuara nga konventat, rezolutat dhe rekomandimet e miratuara nën patronazhin e tyre, me qëllim lehtësimin e aksesit në drejtësi, përmirësimin dhe thjeshtimin e procedurave, zvogëlimin e ngarkesës së gjykatave nga puna dhe rifokusimin mbi punën e gjyqtarëve për aktivitete të pastra gjyqësore.

Më shum

 Infografik: Sa përdoret ndërmjetësimi në vendin tonë?

 •  28 janar 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Informacion

Infografik për normat e përdorimit të ndërmjetësimit si mënyrë altertive e zgjidhjes të kontesteve në Maqedoninë e Veriut

Më shum

 Raport për vitin 2019 për rezultatet nga realizimi i strategjisë për reformë në sektorin e drejtësisë 2017 – 2022

 •  05 nëntor 2020
 •  Aleksandar Nikolov, Iva Conevska
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Ky raport bazohet në planin për monitorimin e zbatimit dhe vlerësimit të rezultateve të Strategjisë për reformë në sektorin e drejtësisë 2017-2022, e cila përmban tregues të orientuar drejt qytetarëve dhe bashkëveprimin e tyre me gjyqësorin, për qëllimet strategjike, drejtimet, masat dhe aktivitetet e Strategjisë.

Më shum

 Ветинг во судството: Од вонредна мерка до вонредни проблеми

 •  22 tetor 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Извештај во сенка 2020

 •  26 maj 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport