Vendim: Темелни права - Достоинство - Забрана за мачење и нечовечно или понижувачко постапување или казнување

Kategori
Nuk ka vendime