• Мрежа 23 е оценета како позитивен пример од Европската комисија

  Извештајот од среднорочната евалуација на програмата за граѓанско општество за Западен Балкан и Турција на Европската комисија ја истакнува неформалната мрежа „Мрежа 23“ како позитивен пример во поглед на својата улога во зајакнување на владеењето на правото во Македонија.Види повеќе
 • СППМД се приклучи на Мрежа 23

  Совет за превентива против малолетничка деликвенција (СППМД) се приклучи на Мрежа 23. Сега во мрежата членуваат 17 организации.Види повеќе
 • Добиена препорака, но претстои многу работа во Поглавјето 23

  Мрежа 23 организираше експертска работилница по повод Извештајот на Европската комисија за Република Македонија. Генералниот заклучок од дискусијата е во насока дека Извештајот на ЕК ја отсликува реалната состојба во Република Македонија. Значителен напредок е направен во политичките критериуми и Поглавјето 23 во споредба со претходниот Извештај од ноември 2016 година, кога Македонија беше опишана како заробена држава.Види повеќе
 • Објавен е Извештајот во сенка за Поглавето 23 (мај 2016 - јануари 2018)

  Извештајот го опфаќа периодот од почетокот на мај 2016 година, заклучно со крајот на јануари 2018 година. Периодот на опфат на извештајот е продолжен за да соодветствува на новиот циклус извештаи на Европската комисија, што ќе бидат објавувани во април.Види повеќе
 • МЗМП и Асоцијација ЗЕНИТ се вклучија во Мрежа 23

  Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ се вклучија во мрежата на организации за следење и застапување на политики во Поглавјето 23: правосудството, темелните права и борбата против корупција - Мрежа 23. Видете ги сите членки на мрежата.Види повеќе
 • Соопштение на Мрежа 23 за реформите во следењето на комуникациите

  Како мрежа на граѓански организации кои се посветени на зачувување и промоција на демократските вредности, владеењето на правото и заштита на човековите права, „Мрежа 23“ изразува загриженост во врска со начинот на кој се спроведува реформата на системот за следење на комуникациите.Види повеќе
 • Мрежа 23: 54% од администрацијата смета дека состојбата во правосудството е лоша

  Објавено е испитувањето на мислењето на административните службеници во Република Македонија во поглед на состојбата во Поглавјето 23: правосудство, антикорупција и темелни човекови права.Види повеќе