• Потребна е рамнотежа помеѓу приватноста и потребата за следење на комуникациите [истражување]

  Република Македонија сè уште нема преземено соодветни мерки со цел да спречи идни злоупотреби на системите за следење на комуникацијата. Здружението Женска акција создаде студија за јавна политика, која дава преглед на состојбата и предлага соодветни мерки за спречување на злоупотребите.Кон истражувањето
 • Истражување: Кој вработува, општината или партијата?

  Истражувањето на ZIP Institute покажува дека постојат партиски вработувања во единиците на локалната самоуправа. Партиските вработувања најчесто се извршуваат кога ќе се отвори оглас за лице кое веќе е избрано, или пак при процесот на интервјурање, каде партиските лица се бодуваат многу повисоко.Види повеќе
 • Анализа на ЗФР: Судскиот буџет е 0.289% од БДП, а законскиот минимум е 0.8%

  Здружението на финансиски работници ја презентираше анализата на финансирањето на судската власт во Република Македонија.Види повеќе
 • Анализа на имплементацијата на меѓународните стандарди за фер и правично судење

  Коалицијата за фер и правично судење ја презентираше својата анализа на Имплементацијата на меѓународните стандарди за фер и правично судење, како дел од проектот Мрежа 23+.Види повеќе
 • Анализа на примената на Законот за одредување на видот и висината на казната

  Советот за превенција против малолетничка деликвенција (СППМД) го презентираше своето истражување „Примена на законот за одредување на видот и висината на казната“, спроведено како дел од проектот Мрежа 23+. Погледнете ги наодите.Види повеќе
 • 65% од испитаниците сметаат дека граѓанските организации треба да се вклучат во реформите во судството

  Презентирани наодите од истражувањето на јавното мислење во врска со правосудството, борбата против корупцијата и темелните права.Резултати од истражувањето на јавното мислење:
 • Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите?

  ИСИЕ ја презентираше студијата за можностите на Законот на заштита на укажувачите и спречувањето на корупцијата во високото образование.Види повеќе