• Анализа на имплементацијата на меѓународните стандарди за фер и правично судење

  Коалицијата за фер и правично судење ја презентираше својата анализа на Имплементацијата на меѓународните стандарди за фер и правично судење, како дел од проектот Мрежа 23+.Види повеќе
 • Анализа на примената на Законот за одредување на видот и висината на казната

  Советот за превенција против малолетничка деликвенција (СППМД) го презентираше своето истражување „Примена на законот за одредување на видот и висината на казната“, спроведено како дел од проектот Мрежа 23+. Погледнете ги наодите.Види повеќе
 • Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите?

  ИСИЕ ја презентираше студијата за можностите на Законот на заштита на укажувачите и спречувањето на корупцијата во високото образование.Види повеќе
 • Две нови организации се вклучија во Мрежа 23

  Транспаренси интернешнл и КХАМ Делчево се вклучија на Мрежа 23.Види повеќе
 • 65% од испитаниците сметаат дека граѓанските организации треба да се вклучат во реформите во судството

  Презентирани наодите од истражувањето на јавното мислење во врска со правосудството, борбата против корупцијата и темелните права.Резултати од истражувањето на јавното мислење: