• Граѓанските организации побараа итен избор и именување на кадар во повеќе институции и тела

  Граѓанските организации побараа итен избор и именување на кадар во повеќе институции и тела од страна на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, а со писмени барања тие се обратија и до сите пратеници во Собранието на РСМ.Види повеќе
 • Граѓанските организации бараат итно донесување на Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација

  Сто здруженија, сојузи, фондации и мрежи на граѓански организации побараа Собранието веднаш да свика седница на матичното тело за Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата за труд и социјална политика и да ја заврши законодавната постапка пред претседателските избори.Види повеќе
 • Коментар на Мрежа 23 на предлог-моделот за вклучување на ГО во преговорите со ЕУ

  Тековниот модел на учество на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во Европската Унија се предлага без да биде познат концептот за институционалната структура на преговорите, како и целосната национална постапка за преговорите. Таквиот пристап оневозможува да се согледа и осмисли улогата на граѓанскиот сектор во целиот процес, поради што постои голем ризик да се занемарат многу аспекти на преговорите.Види повеќе
 • Работилница за вклучување на ГО во преговорите со ЕУ, со фокус на Поглавје 23

  Од 16 до 18 декември 2018 година, во хотелот Радика во Маврово се одржа работилница за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори со ЕУ. Работилницата беше фокусирана на Поглајвето 23 и на неа учествуваа членките на Мрежа 23.Види повеќе