• МЗМП и Асоцијација ЗЕНИТ се вклучија во Мрежа 23

  Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ се вклучија во мрежата на организации за следење и застапување на политики во Поглавјето 23: правосудството, темелните права и борбата против корупција - Мрежа 23. Видете ги сите членки на мрежата.Види повеќе
 • Соопштение на Мрежа 23 за реформите во следењето на комуникациите

  Како мрежа на граѓански организации кои се посветени на зачувување и промоција на демократските вредности, владеењето на правото и заштита на човековите права, „Мрежа 23“ изразува загриженост во врска со начинот на кој се спроведува реформата на системот за следење на комуникациите.Види повеќе
 • Мрежа 23: 54% од администрацијата смета дека состојбата во правосудството е лоша

  Објавено е испитувањето на мислењето на административните службеници во Република Македонија во поглед на состојбата во Поглавјето 23: правосудство, антикорупција и темелни човекови права.Види повеќе
 • Мрежа 23: да се овозможи целосна имплементација на Законот за заштита на укажувачи

  Предложените измени на законот се во насока на подобрување на националната законска рамка, но потребни се значителни правни, институционални и практични подготовки за спроведување на законот како и подигнување на јавната свест за законската рамка.Види повеќе
 • Работилница за нелегално стекната имотна корист

  Мрежа 23 одржа експертска работилница за справувањето со нелегално стекнатата имотна корист. На работилницата дискутираа учесници од СЈО, Министерството за внатрешни работи, судии и граѓански организации кои работат во областа.Види повеќе