Документи: Темелни права - Човекови права - Човеково достоинство

Области

 Извештај за напредокот на ромската инклузија за време на Декадата на Ромите

 •  13 октомври 2015
 •  Програма за развој на Обединетите нации - UNDP
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Стратешки план на Мрежа 23 за периодот 2015/2020 година и Кодекс на однесување

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Стратегија / програма

 Анализа „Правосудството и темелните права во Република Македонија“

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Брошура „Зошто Поглавјето 23 е клуч на пристапувањето кон ЕУ?“

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

 Збирка резимеа на студии на грантистите од Мрежа 23

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Збирка на документи за јавна политика од Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Записник од Завршна конференција на Мрежа 23

 •  10 јули 2015
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Резиме од Завршната конференција на Мрежа 23

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

 Систем на алтернативни мерки, со посебен осврт на состојбата на имплементација во Општина Прилеп

 •  01 јуни 2015
 •  Здружение Центар за стратегии и развој ПАКТИС – Прилеп
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Нови факти и бројки на барателите на азил од Западен Балкан - 2015

 •  06 април 2015
 •  European Stability Initiative
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи