Dokumente: Të drejta themelore - E drejta njerëzore - E drejta e pronësisë

 Задржување од имиграциски причини во Северна Македонија низ бројки

 •  29 dhjetor 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 RAPORTI NË HIJE PËR KAPITULLIN 23: për periudhën kohore nga muaji maj i vitit 2016 deri në janar të vitit 2018

 •  30 mars 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Projekti “Rrjeti 23+”, të cilin e implementon Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, ka për qëllim t’i ofroj një kontribut të strukturuar shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e politikave të përfshira me Kapitullin 23 nga aderimi në BE – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Ky raport i bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha konstatimet, konkluzionet dhe rekomandimet, të cilat rezultuan nga monitorimi i fushave të strukturuara në Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Në të vërtetë, ky është Raporti i tretë në hije të cilin e publikon “Rrjeti 23”. Dy raportet paraprakë kishin të bëjnë me periudhën kohore tetor 2014 - korrik 2015 dhe korrik 2015 – prill 2016. Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve t

Më shum

 Baseline study Roma hosing in Chair

 •  10 mars 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Raporte tematike të projektit - „Monitorimi i qeverisjes në fushën e drejtësisë (JuDGMeNT)“

 •  16 shkurt 2017
 •  European Policy Institute - Skopje
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Dokumenti për politikë publike - Drejtësia në Republikën e Maqedonisë përmes prizmit të Strategjisë së EJL 2020

 •  15 shkurt 2017
 •  European Policy Institute - Skopje
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Pasqyrat për muajin tetot të vitit 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

 •  10 nëntor 2016
 •  Instituti për Politikë Evropiane
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Pasqyrat për muajin gusht të vitit 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

 •  10 tetor 2016
 •  Instituti për Politikë Evropiane
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Pasqyrat për muajin shtator të vitit 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

 •  10 tetor 2016
 •  Instituti për Politikë Evropiane
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 brief july

 •  29 gusht 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti në hije për Kapitullin 23

 •  16 qershor 2016
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport
Dokumente kyçëse
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Marëveshtje për Bashkimin Europian
 • Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian
Shiko të gjithë dokumentet