Документи: Темелни права - Заштита на личните податоци

Области

 Преглед на исполнување на Итните реформски приоритети - мај 2017

 •  09 јуни 2017
 •  Институт за европска политика
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Преглед на исполнување на Итните реформски приоритети - мај 2017 година.

Повеќе

 Предлог за Итни демократски реформи

 •  08 јули 2016
 •  Група граѓански организации и експерти
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

 Извештај во сенка за Поглавјето 23

 •  16 јуни 2016
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права и Итни реформски приоритети за месец март 2016 година

 •  15 април 2016
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Годишен извештај на Народниот Правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2015 година

 •  28 март 2016
 •  народен Правобранител на Р.М.
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Извештај за активностите на Јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за период од шест месеци (за периодот од 15.09.2015 до 15.03.2016)

 •  15 март 2016
 •  Јавно обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Спроведувањето на Итните реформски приоритети: Итните реформски приоритети побавни од реставрирањето на нереформските практики!

 •  14 јануари 2016
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Спроведување на Политичкиот договор: Зборот е збор!

 •  14 јануари 2016
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Стратешки план на Мрежа 23 за периодот 2015/2020 година и Кодекс на однесување

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Стратегија / програма

 Анализа „Правосудството и темелните права во Република Македонија“

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа
Клучни документи
 • Извештаи на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Итни реформски приоритети за Република Македонија
Види ги сите документи