Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – Korrik-Shtator 2022

 Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – Korrik-Shtator 2022

  •  25 tetor 2022
  •  Angela Delevska, Angel Mojsovski, Beba Zhagar
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

Kjo përmbledhje paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën korrik – shtator 2022. Ai përfshin ndjekjen e bazave të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore.

Më shum