Dokumente: Të drejta themelore - Agjencioni për të drejta themelore të BE-së

 Извештај во сенка 2020

 •  26 maj 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 RAPORTI NË HIJE PËR KAPITULLIN 23: për periudhën kohore nga muaji maj i vitit 2016 deri në janar të vitit 2018

 •  30 mars 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Projekti “Rrjeti 23+”, të cilin e implementon Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, ka për qëllim t’i ofroj një kontribut të strukturuar shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e politikave të përfshira me Kapitullin 23 nga aderimi në BE – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Ky raport i bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha konstatimet, konkluzionet dhe rekomandimet, të cilat rezultuan nga monitorimi i fushave të strukturuara në Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Në të vërtetë, ky është Raporti i tretë në hije të cilin e publikon “Rrjeti 23”. Dy raportet paraprakë kishin të bëjnë me periudhën kohore tetor 2014 - korrik 2015 dhe korrik 2015 – prill 2016. Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve t

Më shum

 Ndihma juridike pa pagesë – sfidat dhe zgjidhjet

 •  06 shtator 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

Ligji për ndihmë juridike pa pagesë është përshtatur si pjesë e planit strategjik për reforma në sistemin e gjyqësorit, me qëllim harmonizimin e ligjeve dhe akteve të tjera juridike të shteteve të UE-së. LNJP u përpilua në dhjetor të vitit 2009, ndërsa filloi të zbatohet në korrik të vitit 2010. Në fillim të implemenitimit, numri i kërkesave për NJP ishte shumë i vogël sepse njerëzit ende nuk kishin informacion për mundësitë e shfrytëzimit të të drejtës për NJP, madje sipas anketës së realizuar nga organizata Multikultura edhe sot një numër i vogël qytetarësh ka informacion për këtë ligj dhe atë pjesa më e madhe janë njerëz që i takojnë sferës juridike. Si shkak kryesor i mosinformimit të qytetarëve për këtë ligj, është mungesa e promovimit të këtij ligji, për arsye të panjohura. Prandaj, është e nevojshme që të bëhet një promovim për ekzistencën e këtij ligji nga Ministria e Drejtësisë në ueb-faqet e ministrisë, me të gjitha detajet e përmbajtjes së këtij ligji, në formë të

Më shum
Dokumente kyçëse
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Marëveshtje për Bashkimin Europian
 • Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian
Shiko të gjithë dokumentet