Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE –janar – mars 2023

 Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE –janar – mars 2023

  •  27 prill 2023
  •  Angela Delevska, Angel Mojsovski, Beba Zhagar, Naum Lokoski
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

Kjo përmbledhje paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën janar – mars 2023. Ai përfshin monitorimin e themeleve të antarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

Më shum