Одлуки: Темелни права - Еднаквост - Вклопување на лицата со попреченост

Категории

 C-824/19 - Komisia za zashtita ot diskriminatsia

  •  21 октомври 2021
  •  ECLI:  ECLI:EU:C:2021:862
  •  ЕУ
  •  Суд
  •  Судска одлука