Categories

Kapitulli 23: Kutia e Pandorës apo çelës për sundim të drejtë?

Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë më 5 qershor, 2018, e martë, do të mbajnë konferencën finale të projektit “Rrjeti 23+”.

Read more

Rrjeti 23 është vlerësuar si shembull pozitiv nga Komisioni Evropian

Raporti i vlerësimit afatmesëm të programit për shoqërinë civile për Ballkanin perëndimor dhe Turqinë të Komisionit Evropian thekson rrjetin joformal “Rrjeti 23” si shembull pozitiv në rolin e tij për forcimin e sundimit të së drejtës në Maqedoni.

Read more

KPDM u bashkangjit në Rrjetit 23

Këshilli për preventivë nga delikuencës për të mitur – KPDM u bashkangjit në Rrjetit 23. Me këtë, Rrjeti 23 numëron 17 anëtarë.

Read more

Rekomandimi është marrë, por ka ende punë në Kapitullin 23

Rrjeti 23 organizoi punëtori ekspertësh me rastin e Raportit të Komisionit Evropian për Republikën e Maqedonisë. Përfundimi i përgjithshëm nga diskutimi është në kahje të asaj se Raporti i Komisionit Evropian pasqyron gjendjen reale në Republikën e Maqedonisë.

Read more

Raporti në hije për Kapitullin 23 (maj 2016 – janar 2018)

Ky raport i bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha konstatimet, konkluzionet dhe rekomandimet, të cilat rezultuan nga monitorimi i fushave të strukturuara në Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Në të vërtetë, ky është Raporti i tretë në hije të cilin e publikon “Rrjeti 23”.

Read more