Договор за Европската Унија

Области

Договор за Европската Унија

  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Законодавство

Договор за воспоставување на основните принципи за европска интеграција и создавање на Европската Унија. Овој договор го зема предвид културното, религиозното и хуманитарното наследство и ги создава универзалните вредности.

Преглед на документи